Palvelu kiinteistön olosuhteiden seurantaan

Olosuhteet näkyviksi -palvelu tarjoaa tilakohtaisten olosuhteiden mittausta ja valvontaa reaaliaikaisesti, mikä mahdollistaa nopean puuttumisen poikkeamiin. Tilakohtaisia olosuhteita seurataan kiinteistöautomaatiota hyödyntäen sekä erikseen asennettavilla langattomilla antureilla. Olosuhdetieto visualisoidaan ja esitetään 3D mallinnoksena. Näkyviksi tehtyjen olosuhdetietojen avulla tekninen managerimme voi reagoida tiloissa tapahtuneisiin poikkeamiin ja käynnistää tarvittavat huoltotoimet jo ennen kuin olosuhdemuutokset aiheuttavat haittaa kiinteistön käyttäjille.

[retta_row_emphasis]

Palvelu on saatavissa myös sellaisiin kiinteistökohteisiin, jotka eivät ole Retta Managementin manageerauksessa.

[/retta_row_emphasis]

 

Mitä palvelu tarjoaa?

Olosuhteiden reaaliaikaisen valvonnan: Jos tilan olosuhteissa tapahtuu raja-arvot ylittäviä muutoksia, voi tekninen manageri puuttua poikkeamiin ja käynnistää huoltotoimet välittömästi.

 

Selkeän raportoinnin: Toimitilojen käyttäjille ja omistajille selkeät raportit tilojen olosuhteista valitulta ajanjaksolta. Mahdollisuus tuntitasoisen historiatiedon selaamiseen viimeisen kuuden kuukauden ajalta.

 

Visuaalisen käyttöliittymän tilojen seurantaan: Käyttäjä voi seurata myös itse valitun tilan, kerroksen tai koko kiinteistön olosuhteita nopeasti ja selkeästi. Seuranta ei vaadi erillisiä ohjelmistoja, vaan se toimii verkkoselaimella tai esimerkiksi yleiseen tilaan asennetulla kosketusnäytöllä.

 

Mitattavien ominaisuuksien helpon lisäämisen: Järjestelmä on hyödynnettävissä erilaisten tilakohtaisten tekijöiden seurantaan. Käytettävistä antureista riippuen voidaan seurata myös esim. hiilidioksidin määrää, melua, sisäilman koostumusta (partikkelit), valoisuutta, tilojen käyttöasteita, ihmisvirtoja, suoritettujen huoltotoimien ajankohtia jne.

 

Mobiilikäyttöisen käyttäjäpalautejärjestelmän: Helppo mobiilikäyttöinen käyttäjäpalautejärjestelmä tilakohtaisten olosuhteiden seurantaan ja palautteenantoon.

 

 

Palautejärjestelmä tilojen käyttäjille

  • Palvelun data on sovittaessa myös tilojen käyttäjien nähtävissä. Käyttäjille on tarjolla myös helppokäyttöinen palautejärjestelmä.
  • Huonetiloihin asennettavan QR-koodiin perustuvan käyttäjäpalautejärjestelmän kautta tilojen käyttäjä voi antaa palautetta ja tarkastella tilakohtaista olosuhdedataa mobiilisti.
  • Käyttäjällä on halutessaan mahdollisuus seurata tilojen reaaliaikaisia olosuhteita esim. aulaan tai yhteistiloihin asennetun kosketusnäytön avulla.

Palvelun hyödyt

  • Reaaliaikainen olosuhteiden visualisointi mahdollistaa sen, että kiinteistössä voidaan käynnistää huoltotoimet heti niissä tiloissa, joiden olosuhteissa tapahtuu muutoksia.
  • Vuokralaistyytyväisyys paranee, kun tilojen käyttäjille voidaan tarjota sovitun mukaiset tilaolosuhteet.
  • Energiatehokkuus lisääntyy ennakoivalla ja tilakohdennetulla kiinteistön olosuhdeseurannalla.
  • Tilakohtaisten olosuhteiden mittaus ja seuranta mahdollistaa reaaliaikaiset trendi- ja historiatietopohjaiset raportit.
  • Mobiilikäyttöinen älykäs palautejärjestelmä mahdollistaa käyttäjille tilakohtaisen olosuhdeseurannan ja palautteenannon.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä