Energiatodistus

Energiatodistus on lakisääteinen dokumentti, joka ilmaisee rakennuksen ominaisuuksiin perustuvan laskennallisen energiatehokkuuden ja antaa mahdollisuuden vertailla eri rakennuksia keskenään. Rakennuksen kokonaisenergiakulutusta kuvataan energiatehokkuusluokalla, jonka asteikko on A-G. Laskennallinen energialuku määrittää energiatehokkuusluokan, joka muodostuu rakennuksen eri energiamuotojen kertoimilla painotetusta vuotuisesta ostoenergian tarpeesta neliömetriä kohti (kWh/(m2vuosi). Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Todistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä.

Energiatodistusrekisteri, josta voi hakea 1.5.2015 jälkeen laadittuja energiatodistuksia: https://www.energiatodistusrekisteri.fi/public_html?s=etusivu_section&command=browse

Lisätietoa Energiatodistuksista Motivan sivuilta: http://energiatodistus.motiva.fi/