BREEAM In-use -sertifiointi

Ympäristöluokitukset eli ympäristösertifioinnit ovat työkaluja kiinteistöjen ympäristötehokkuuden mittaamiseen, todentamiseen ja parantamiseen. Ne auttavat vertailemaan kiinteistöjen ympäristötehokkuutta ja vastuullisuutta.

Ympäristöluokitukseen kuuluu riippumaton kolmannen osapuolen arviointi, jolla varmistetaan kiinteistön tarkoituksenmukainen ja vastuullinen toiminta. Ympäristöluokitus kertoo rakennuksen omistajan ympäristömyönteisyydestä ja se on tapa todentaa kohteen vastuullisuutta sekä hallita riskejä.

Rettan ympäristöluokituskonsepti koostuu Rettan energia- ja ympäristöjohtamisen asiantuntijuudesta, Retta kiinteistö- ja ylläpitojohtamispalveluiden osaamisesta sekä kohteen ympäristösertifioinnin vaatimasta esiselvityksestä perustuen BREEAM In-Use International Residential 2020 (Part 1) -luokitusmalliin. Retta toimittaa ympäristöluokituspalvelun avaimet käteen -periaatteella.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on maailman johtava vastuullisuuden arviointimenetelmä rakennuksille. BREEAM-sertifikaatin saanut kiinteistö täyttää tietyt ympäristöystävälliselle kiinteistölle asetetut kriteerit ja kiinteistö on käynyt läpi ulkopuolisen auditoinnin. Sertifioidut rakennukset luokitellaan viiteen eri luokitustasoon: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding. BREEAM In-Use -luokitus tulee uusia kolmen vuoden välein, mikäli luokitus halutaan pitää voimassa.