Energiasäästötoimenpiteet Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman vuokra-asuntokiinteistöille

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin yksityinen sijoittaja ja suurimpia työeläkevakuutusyhtiöitä. Varma omistaa noin 4 000 asuntoa sekä satoja toimisto- ja liikekiinteistöjä eri puolilla Suomea. Vastuullisessa kiinteistösijoittamisessa rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Varma on sitoutunut huomioimaan vastuullisuuden osana sijoitustoimintaansa.

  • Lähtötilanne

    Varman tavoitteena on pienentää vuokra-asuntojen energiankulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä. Varma on mukana mm. energiatehokkuussopimuksessa, jossa on 7,5 prosentin säästötavoite vuoteen 2025 mennessä. Varma on kuitenkin asettanut itselleen suuremman tavoitteen, joka on 10 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Retta Management Oy hoitaa Varman vuokra-asuntojen teknistä manageerausta sekä energianhallintaa.

Arvostan sitä, että Retta on ollut oma-aloitteinen ja ehdottanut aktiivisesti innovatiivisia energiansäästötoimenpiteitä, joilla on päästy erittäin hyviin tuloksiin
Matti Lindfors, Kiinteistöpäällikkö, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Ratkaisu

    Retta on systemaattisesti tehostanut kiinteistöjen energiankäyttöä. Energia-asiantuntija seuraa vuokra-asuntokiinteistöjen energian- ja vedenkulutuksia kuukausitasolla. Kulutusseurannan avulla pystytään havaitsemaan ja korjaamaan ylläpitokustannuksia nostavia laitevikoja, vesivuotoja sekä asetusarvo- ja käyttöongelmia. Asiantuntija puuttuu välittömästi suurimpiin kulutuspoikkeamiin. Yhdessä isännöitsijän ja huollon kanssa energia-asiantuntija etsii ratkaisuja poikkeamien selvittämiseksi ja mahdollisten vikatilanteiden korjaamiseksi. Kulutustasojen analysoinnin perusteella tunnistetaan kohteiden energiansäästöpotentiaali, jonka saavuttamiseksi ehdotamme toteutettavaksi kustannustehokkaita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä.

  • Tulokset

    Yhteistyöllä eri palveluntuottajien kanssa on saatu asiakkaalle merkittäviä säästöjä. Systemaattisen seurannan ja oikein kohdennettujen toimenpiteiden ansiosta, vuodesta 2011 vuoteen 2017, on sääkorjatun lämmönkulutuksen osalta päästy noin neljän prosentin vuosittaiseen säästöön. Vedenkulutuksessa säästö on ollut vuositasolla noin kaksi prosenttia.