Tuloksellista energian- ja vedenkulutuksen hallintaa Varman asuinkiinteistöissä

Varma on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään sijoituksissaan ja omassa toiminnassaan. Retta Management on auttanut Varmaa pienentämään asuinkiinteistöjensä energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä vuodesta 2015 alkaen. Vuoteen 2018 mennessä Varman asuinkiinteistöissä onkin saavutettu merkittäviä säästöjä niin sähkö- ja lämpöenergiassa kuin vedenkulutuksessakin. 

Suomessa on käynnistynyt uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017–2025. Vapaaehtoiset sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä sopima tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Energiatehokkuussopimuskauden yhteisesti sovittuna tavoitteena on energiankulutuksen pienentäminen 4 prosentilla vuoden 2015 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja 7,5 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Varmalla on kuitenkin oma kunnianhimoinen tavoitteensa pienentää energiankulutusta 10 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Kunnianhimoisten hiilijalanjäljen pienennystavoitteiden saavuttamiseksi Varman kaikkiin asuinkerrostalokohteisiin ostetaan uusiutuvaa vihreää sähköä. Osassa Varman asuinkiinteistöjä otetaan käyttöön kaukolämmön kysyntäjousto, jossa kiinteistöä hyödynnetään kaukolämmön tuotannon piikkien tasaamiseksi. Kysyntäjoustoon osallistuvien kohteiden kaukolämpö tuotetaan uusiutuviin energialähteisiin rinnastettavasta jäteveden sisältämästä lämmöstä, palvelinkeskusten hukkalämmöstä sekä pelleteistä.

Tekoäly auttaa lämmityksen optimoinnissa

Varmalla on kaikkiaan noin 4 000 asuntoa eri puolilla Suomea, mm. pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Varma ja Retta Management ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2007. Retta Management huolehtii Varman asuinkiinteistöjen energiamanageerauksesta, eli seuraa kiinteistöjen sähkön-, veden- ja lämmönkulutusta ja reagoi mahdollisiin poikkeamiin. Lisäksi Retta Management vastaa kiinteistöjen ylläpidosta ja isännöinnistä sekä vuokrauksesta.

Kulutusseurannan lisäksi Rettan asiantuntijat arvioivat kohteiden energiansäästöpotentiaalin ja toteuttavat Varman asuinkiinteistöihin erilaisia energian käyttöön ja energiatehokuutteen liittyviä toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi rakennuksen energian käyttöä tehostavat toimenpiteet, jotka voivat olla käyttöteknisiä eli asetusten tai käyttötapojen muutoksia tai teknisiä toimenpiteitä, joilla parannetaan olemassa olevien laitteiden energiatehokkuutta tai siirrytään käyttämään uusiutuvaa energiaa. Myös esimerkiksi erilaisten saneerausten yhteydessä voidaan siirtyä energiatehokkaiden laitteiden ja valaisimien käyttöön.

”Olemme mukana myös PTS-suunnittelussa ja selvitämme ratkaisuja, joita voidaan ottaa käyttöön energian käytön tehostamiseksi”, Rettan energia-asiantuntija Jani Vitikka sanoo.

Kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentämiseksi Varma on ottanut käyttöön Leanheatin tekoälyä hyödyntävät lämmityksen optimointiratkaisut jo vuonna 2016. Tekoäly oppii asuntoihin asennettavien sensoreiden lähettämistä tiedoista rakennusten termodynamiikan ja säätää lämmitystä optimaalisesti sääolosuhteet huomioiden. Leanheatin ratkaisun avulla asuntojen ylilämmitys on vähentynyt ja kulutushuiput ovat tasoittuneet. Lämmityksen ohjaus on vaikuttanut suoraan asuinkiinteistöjen lämpöenergiankulutukseen ja kustannuksiin niitä pienentävästi. Retta Management huolehtii Varman puolesta Leanheatin palvelusopimuksista ja koordinoi palvelua. 

”Leanheatin palvelun avulla lämmityskuluissa on pystytty säästämään merkittävästi. Lämpötilaennusteet pystytään huomioimaan, lämmityspiikeistä on päästy eroon, ja lämpöenergiakustannukset ovat laskeneet jopa 20 % vuositasolla sekä asuinkiinteistöjen lämmitystehon tarve on pienentynyt selkeästi”, Vitikka kertoo.

[retta_row_emphasis]

Tekoäly oppii asuntoihin asennettavien sensoreiden lähettämistä tiedoista rakennusten termodynamiikan ja säätää lämmitystä optimaalisesti sääolosuhteet huomioiden. 

[/retta_row_emphasis]

Vedenkulutus vähentynyt kartoitetuissa kohteissa yli 10 prosentilla

Veden kulutuksen vähentämiseksi Varman asuinkiinteistöihin on asennettu poresuuttimia, jotka hillitsevät vedenvirtausta. Retta Management ja Ekovirtaus kartoittivat aluksi kunkin kiinteistön nykytilanteen ja mahdollisesti vuotokohdat.

”Kohteissa, joissa kartoitus on tehty ja poresuuttimet asennettu, veden kulutus on vähentynyt yli 10 prosentilla”, Jani Vitikka sanoo. 

Vaikka kiinteistöjen hiilidioksidipäästöihin on helpointa vaikuttaa lämmityksen kautta, myös asukkaiden käyttäytymiseen vaikuttamisella on suuri merkitys energian ja veden säästön kannalta. 

”Asukkaita kannattaa ohjeistaa tuulettamaan järkevästi sekä opastaa myös veden käytössä. Esimerkiksi suihkukäynnin yhteydessä vettä kuluu nopeasti suuret määrät, mikä vaikuttaa myös lämpöenergian kulutukseen lämpimän käyttöveden lämmittämisen vuoksi”, Vitikka muistuttaa.

Kuinka paljon säästöä on saatu aikaan?

Vuodesta 2015 lähtien tehdyillä energian- ja vedensäästötoimilla on saavutettu merkittävät säästöt vuoteen 2018 mennessä. 

Säästöt sähköenergiassa 720 MWh, mikä vastaa

5 kW:n sähkökiuas päällä 17 vuotta tai

35 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta

Säästöt lämpöenergiassa vuodessa 3200 MWh, mikä vastaa

6 keskikokoisen kerrostalon (rakennustilavuus 22 000 m³) lämpöenergiankulutusta tai

n. 1 900 edestakaista matkaa henkilöautolla Hangosta Utsjoelle (bensiiniauton kulutus n. 7l/100km)

Säästöt vedenkulutuksessa 9800 m³ (9 800 000 litraa), mikä vastaa

160 kpl säiliöajaneuvoyhdistelmää (60 000 litraa) tai

180 ihmisen keskimääräistä vuotuista vedenkulutusta

”Työ ei ole suinkaan loppunut näihin jo tehtyihin toimenpiteisiin, vaan etsimme jatkuvasti uusia innovaatioita. Esimerkiksi nyt olemme kääntäneet katseemme vaihtoehtoisiin energiamuotoihin kuten maalämpöön sekä sähköautoilun mahdollistaviin toimenpiteisiin”, Varman kiinteistöpäällikkö Matti Lindfors sanoo.

Kysy lisää: