Rettan muutoshanke: Asiakaslisäarvo sekä tuki asiakkaan liiketoiminnalle ovat keskiössä

Rettan merkittävä muutoshanke kaataa raja-aitoja sisäisten organisaatioiden väliltä ja laajentaa palveluvalikoimaa. Otamme yhä vahvemmin lähtökohdaksi asiakkaan tarpeet ja palvelemme koko Retta konsernin kyvykkyydellä ja kapasiteetilla. Tavoitteena on yksi Retta, jossa keskiössä on asiakkaan liiketoiminnan tukeminen parhaalla mahdollisella tavalla.

Kokonaisen konsernin tuominen yhteen on melkoinen rutistus, mutta kaikki lähtee siitä, että ihmisille luodaan tila kohdata ja jakaa asioita. Iso strateginen suunta jalkautuu käytäntöön, kun kokoamme asiantuntijatiimejä yli organisaatiorajojen sen mukaan, mitä asiakas tarvitsee ja miten yhtenä Rettana voimme parhaiten tukea asiakkaan liiketoimintaa ja maksimoida arvontuoton

Kehittäminen kehittämisen vuoksi ei ole koskaan järkevää, ja siksi meitä ohjaa ajatus siitä, että muutosten on aina tuotettava merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme. Sitä on esimerkiksi tuotannollisen ja toiminnallisen tehokkuuden kasvu, kun luomme työntekijöillemme onnistumisen edellytykset antamalla käyttöön ajantasaiset ja toimivat työkalut.

Palvelut koko omistajuuden elinkaarelle

Muutoshake vastaa myös asiakkaiden kasvavaan kiinnostukseen keskittää palveluita. Laitoimme jo alkuvuodesta tuotteistuksen totaalisesti uusiksi ja nostimme lähtökohdaksi kiinteistön omistajuuden elinkaaren. Palvelumme ulottuvat arvioinnista ja konsultoinnista vuokraukseen, ylläpidon johtamiseen, taloushallintoon ja raportointiin, vastuullisuuspalveluihin ja lopulta koko kasvu- ja myyntiprosessin tukemiseen.

Haluamme olla mukana myös strategisena kumppanina, kun kiinteistönomistaja tai rahasto pohtii, mitä hankkisi tai rakennuttaisi, mikä on fiksu sijainti ja millaiset kiinteistöt herättävät kiinnostusta ja millaisia tuotto-odotuksia niihin voisi kohdistaa. Meillä on markkinoiden kattavin peitto vuokrauksessa, joten pystymme tuomaan pöytään omakohtaisen kokemuksemme ja peilaamaan dataamme kätevästi markkinan yleisiin tietoihin.

Läpinäkyvyys on valttia tämän päivän kiinteistöjohtamisessa

Olennainen osa kiinteistöjohtamisen kehittämistä paremmin palvelevaksi ovat keskitetyt digitaaliset ratkaisut. Koko toimiala on menossa kohti kirkkaampaa läpinäkyvyyttä: asiakas näkee reaaliajassa, mitä palveluntarjoaja tekee, ja pystyy varmistamaan, että toimet tukevat aidosti hänen liiketoimintaansa. Tämä pätee kaikkeen taloushallinnosta olosuhteiden hallintaan. Avaamme prosessimme ja varmistamme asiakkaillemme ajankohtaisen informaation. Yhdessä enemmän.

Selkeä trendi on myös siinä, kuinka asukas- ja käyttäjäkokemuksen merkitys kasvaa vuokrabisneksessä. Kiinteistönomistaja ja ylläpidon johtamisesta vastaavat haluavat tietää, miten yksittäinen henkilö tai perhe kokee puitteet ja olosuhteet, joissa asuu tai työskentelee päivittäin. Miten käytön tai asumisen aikaiset palvelut toimivat ja kuinka ne ovat helposti saatavilla. Tämä vaatii alan toimijoilta töitä sen eteen, että olosuhteisiin on suora näkymä ja käytössä prosessit ja asiantuntijat niiden hallitsemiseen.

Olosuhteiden hallinta ja energiamanagerointi ovat Rettan johtavia osaamisalueita, ja niihin panostamme edelleen. Keväällä korona-aallon myötä laajemminkin yhteiskunnassa alettiin ymmärtää, miten tärkeää on, että esimerkiksi toimitilan olosuhteita seurataan ja johdetaan. Painopiste on turvallisissa olosuhteissa ja käyttäjätyytyväisyydessä, mutta systemaattisella työllä positiivinen sivutuote on, että myös energiankulutus lähtee usein laskuun.

Kehitys tapahtuu yhdessä tekemällä

Asiakkaiden saaminen mukaan on tuonut Rettan muutoshankkeeseen konkreettisen tason. Kehitysaskeleita pystytään kokeilemaan ja jalkauttamaan suoraan asiakkuuksiin, jolloin niiden teho nähdään nopeasti. Luomme yhdessä toimialalle uudet standardit.

Olemme liikkeellä enemmän kuin tosissamme ja investoimme kehittämiseen tänä ja tulevana vuonna reilusti. Muutamme paitsi toimintaa omissa asiakkuuksissamme, myös koko toimialaa. Toivommekin, että kehitysinto tarttuu ja saamme mukaan vielä lisää niin asiakkaita kuin muita yrityksiä ja asiantuntijoita, jotka haluavat liittyä keskusteluun!

 

Markku Raatikainen toimii asiakkuusjohtajana Retta Managementissa.