Retta on Green Building Councilin kumppanijäsen vuonna 2021

Retta on Green Building Council Finlandin kumppanijäsen vuonna 2021 yhdessä A-Insinöörien kanssa. FIGBC:n, Rettan ja A-Insinöörien yhteisenä tavoitteena on vauhdittaa kiinteistöalan muutosta kohti ympäristövastuullisempia ja ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja ja ratkaisuja. 

Retta ja Green Building Council Finland aloittivat kumppaniyhteistyön jo vuonna 2020 ja jatkavat nyt yhteistyötään vuodelle 2021. Yhteistyön tavoitteena on jatkaa sillä tärkeällä asialla, jota edistettiin myös vuonna 2020: edistää kiinteistöalan ympäristövastuullisuutta ja kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä jakaa tärkeää tietoa ja osaamista.  

Rettan tavoitteena on ollut viime kumppanivuoden myötä ottaa kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus näkyväksi osaksi Rettan liiketoimintoja sekä edistää koko kiinteistöalan ympäristövastuullisuutta ja kiinteistöjen energiatehokkuutta. Retta on kouluttanut henkilöstöään, järjestänyt asiakkailleen webinaareja ja lisännyt tietoisuutta tärkeästä asiasta. FIGBC:n kumppanijäsenyys mahdollistaa tavanomaista tiiviimmän yhteistyön Green Building Council Finlandin ja kumppanijäsenten kesken.   

”Kiinteistöt ja rakentaminen aiheuttavat noin 40 % maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä, joten alan vaikuttamismahdollisuudet ovat suuret. Haluamme olla osaltamme viemässä eteenpäin kiinteistöjen energiatehokkuutta Suomessa. Tavoitteenamme on viedä myös omaa ympäristövastuullisuustoimintaamme eteenpäin. Tämä on matka, jonka aloitimme viime vuonna”, Rettan Energia- ja ympäristöpalveluiden johtaja Mari Rajaniemi kertoo. 

”Retta toimii laajan asiakaskuntansa hyväksi laajalla palveluvalikoimalla. Rettalla on siksi hyvät mahdollisuudet tutustuttaa asiakkaansa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tuoreimpiin näkökulmiin ja toteuttaa hiilineutraaliutta edistäviä toimenpiteitä. Tämä työ on linjassa koko kiinteistötoimialan kehittymisen kanssa”, Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen toteaa. 

 

Lisätietoja

Mari Rajaniemi, johtaja, Energia- ja ympäristöpalvelut, Retta, 040 637 7326 

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland, 040 525 8440 

 

Retta Group on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. Konserni tuottaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia palveluita ja ratkaisuja asumisen ja toimitilasektorin kiinteistöpalveluissa. Konserniin kuuluvat Retta Services Oy, joka toimii isännöinnissä aputoiminimellä Retta Isännöinti ja kiinteistöjohtamisessa aputoiminimellä Retta Management, Huoneistokeskus Oy, Huom! Huoneistomarkkinointi Oy, A/S Ober-Haus ja Hestia AB. 

Green Building Council Finland on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuoda hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa. FIGBC:n jäseninä on noin 200 Suomessa kiinteistö- ja rakennusalalla toimivaa yritystä ja yhteisöä. FIGBC on maailmanlaajuisen World Green Building Council -verkoston aktiivinen jäsen. https://figbc.fi/