Yhteiset tavoitteet ja avoimuus ovat avain onnistuneeseen yhteistyöhön kiinteistöjohtamisessa

Kun kolme vuotta sitten aloitin työni asiakkuuspäällikkönä vastaten yhdestä suurasiakkaastamme, olin intoa täynnä uusien haasteiden edessä. Näiden vuosien aikana olemme kehittäneet yhteistä tekemistämme huimasti avoimessa ja hyvässä hengessä. Avain onnistuneeseen asiakasyhteistyöhön ovat mielestäni yhteiset ja selvät tavoitteet, joiden eteen teemme töitä päivittäin.

Aktiivinen rooli alusta asti luo vahvan pohjan yhteistyölle

Tarjoamme Rettalla asiakkaalleni laajan skaalan kiinteistöjohtamisen palveluita, esimerkiksi asuntojen vuokrauksen ja myynnin, manageerausta, vuokrareskontra- ja kirjanpitopalveluita sekä isännöintiä. Uuteen roolin astuessani minulla olikin paljon uuden opettelua ja asioiden selvittämistä. Päätin alusta asti ottaa asiakkaani suuntaan aktiivisen roolin – kyselin paljon ja olin aloitteellinen. Uskon, että aktiivisuuteni on kantanut hedelmää aina näihin päiviin, sillä osoitin näin kiinnostukseni asiakkaani asioita ja liiketoimintaa kohtaan. Ymmärtääkseni paremmin kokonaisuutta ja asiakkaani toimintaympäristöä, pidän tiiviisti yhteyttä myös asiakkaan sidosryhmiin.

Kehitysideoita, parhaita käytäntöjä ja asiakkaan kuuntelua

Yksi osa asiakkuuspäällikön roolia on aktiivisesti miettiä toimintamme ja prosessien kehittämistä. Minulta myös odotetaan, että tuon esille kehitysideoita ja esimerkkejä, kuten palvelun tuottamisen prosessien nopeuttamista. Tällä hetkellä kehitämme yhdessä asiakkaan tarpeita vastaavaa raportointityökalua sekä sähköisten palveluiden mobiiliapplikaatiota.

[retta_row_emphasis]

Yksi parhaista hetkistä työssäni on, kun olemme jalkauttaneet uuden toimintamallin ja voimme todeta, että muutos on toimiva ja se näkyy heti positiivisena myös asiakkaallemme.

[/retta_row_emphasis]

Suurena toimijana seuraamme aktiivisesti asuntomarkkinaa ja teemme säännöllisiä katsauksia. On antoisaa viedä markkinan kehityssuuntia ja signaaleita asiakkaalleni.  

Osa kehitystyötä on asiakkaan tarpeiden aktiivinen kuuntelu ja niihin vastaaminen koko Rettan ja verkostomme osaamista hyödyntäen. Esimerkiksi asuntojen myyntipalvelu on täysin asiakkaalleni heidän tarpeidensa pohjalta räätälöity kokonaisuus, johon etsimme verkostostamme oikeat yhteistyökumppanit ja kehitimme sujuvan toimintamallin.

Luottamus syntyy avoimuudesta ja yhdessä tekemisestä

Onnistuneen yhteistyön kannalta on tärkeää, että kehitämme asioita yhdessä asiakkaan kanssa ja kuljemme samaan suuntaan. Me Rettassa olemme palveluidemme asiantuntijoita ja asiakkaan on tärkeä pystyä luottamaan meihin. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että asiakas voi avoimesti jakaa  tietonsa  ja datansa kanssamme.

Aina kaikki ei kuitenkaan suju suunnitellusti, vaan välillä on viestittävä asiakkaalle myös huonompia uutisia. Näissä tilanteissa on avoimuus mielestäni tärkeää. Asiat käydään yhdessä lävitse, sovitaan korjaavista toimenpiteistä ja varmistetaan ja sovitaan, miten jatkossa asiat hoidetaan. Näissäkin tilanteissa on hyvä pysyä positiivisena, se auttaa asioiden ratkaisemisessa ja käsittelyssä.  

Itse olen halunnut rakentaa avoimen ja välittömän suhteen asiakkaaseeni. Olemme yhteydessä päivittäin ja palaverien lisäksi välillä kyselen vain kuulumisia.

Sari Seppänen on työskennellyt Rettassa kahdeksan vuotta, joista viimeiset kolme vuotta hän on vastannut yhdestä Retta Managementin suurasiakkaasta.