Kiinteistönhoidon uudelleenjärjestely vuokrakohteissa tuo merkittäviä säästöjä omistajille

Kiinteistönhoito eri osa-alueineen on merkittävä kustannus vuokrakohteiden omistajille. Kiinteistönhoidon uudelleenjärjestelyn avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä kiinteistönhoidon kustannuksiin.

Retta Management toteutti keväällä 2018 kiinteistönhoidon uudelleenjärjestelyn useiden suuromistajien vuokrakohteissa. Tällä saavutettiin merkittäviä säästöjä asiakkaille sekä valikoitiin luotettavat ja kustannustehokkaat kumppanit kiinteistönhoitoon.

Uudelleenjärjestelyssä on päädytty malliin, jossa kumppaneiden kokonaismäärä pidetään suppeana. Vuokrakohteilla on päivittäisestä kiinteistönhuollosta huolehtiva kiinteistönhuoltoliike sekä tämän lisäksi erikseen talotekninen huoltoliike, kattohuoltoliike ja siivousliike sekä tarvittaessa turvatekninen liike.

”Talotekninen huolto on nykyisin järkevää irrottaa omaksi vastuualueekseen ja sopimuskokonaisuudekseen talotekniikan määrän ja sen monimutkaisuuden lisääntymisen vuoksi”, johtaja Matti Himmanen Retta Managementista sanoo.