Kiinteistöjen energiankulutus on kaikkien osapuolten vastuulla – näin voit vaikuttaa siihen tilojen käyttäjänä

Kun kiinteistön energiankäytöstä nipistetään turhat pois, ei häviäjiä ole. Ympäristö kiittää ja kulut laskevat. Optimaalisissa olosuhteissa on myös tehokkaampi ja mukavampi työskennellä. Tilan käyttäjänä sinulla on vastuusi energiankulutuksesta – ja olet myös otollisessa asemassa toimimaan aktiivisesti ympäristön hyväksi.

Energiankäytön tehostaminen on yhteinen asia, jossa jokaisen on tehtävä osansa. Arkinen toiminta kiinteistössä on kiinteistön käyttäjien hallittavissa. Parhaimmillaan asioita edistetään yhteistuumin ja keinoin, jotka ovat kaikille osapuolille mielekkäitä.

Tehokkaampaan energiankäyttöön päästään käsiksi tarkastelemalla ensimmäisenä omaa toimintaa, käytäntöjä ja sitä, kuinka jokainen tilojen käyttäjä opastetaan toimimaan viisaasti. Tilojen käyttäjänä voit lisäksi olla aktiivinen kiinteistön omistajan suuntaan ja ehdottaa tapoja tehdä kiinteistöstä energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi.

Ota huomioon kokonaisuus energia-asioissa

Mihin minulla tilojen käyttäjänä on mahdollisuus vaikuttaa? Useimmiten puhutaan suorista ja epäsuorista energiakustannuksista. Suorat energiakustannukset muodostuvat esimerkiksi siitä sähkönkulutuksen osuudesta, josta tilojen käyttäjä maksaa mittaukseen perustuen. Toimistoissa tämä sähkönkulutus pitää useimmiten sisällään tilojen valaistuksen sekä keittiö- ja toimistolaitteet. Näihin kulutuksiin tilan käyttäjä voi vaikuttaa suoraan omalla toiminnallaan ja valinnoillaan. Lisäksi tulee ottaa huomioon, voidaanko sähköenergian hinta kilpailuttaa ja voidaanko sähkön alkuperän hankintaan vaikuttaa.

Tilan käyttäjää voidaan laskuttaa sähköstä joko alamittaukseen perustuen, hänellä voi olla sähkösopimus suoraan energiayhtiön kanssa tai sähkö voi sisältyä esimerkiksi vuokraan. Jos tilan käyttäjällä on sähkösopimus suoraan energiayhtiön kanssa, hän voi kulutusten lisäksi vaikuttaa myös omiin sähkökustannuksiin ja hiilidioksidipäästöjen syntymiseen kilpailuttamalla energian hinnan ja kiinnittämällä huomiota energian alkuperään. Mikäli tilan käyttäjää laskutetaan sähköstä alamittaukseen perustuen tai sähkö sisältyy vuokraan, sähkön hankinnasta vastaa kiinteistön omistaja. Oli sähkön laskutustapa mikä tahansa, fiksu vuokralainen toki seuraa sähkölaskuaan ja katsoo euromäärien taakse. Mieti, onko tilojesi kulutus sopivalla tasolla tilan kokoon ja käyttöön nähden. Vihreän sähkön ostaminen on ekoteko, mutta ympäristön kannalta kaikkein tärkeintä on, että energiaa käytetään tehokkaasti.

Tilojen käyttäjän sähkölasku ei kerro kaikkea kiinteistön energiankulutuksesta, sillä energiakustannuksia syntyy tilan käyttäjien näkökulmasta myös epäsuorasti. Lämpöenergiaa kuluu lämpimän käyttöveden ja tilojen lämmitykseen. Kiinteistössä kuluu myös sähköä esimerkiksi ilmanvaihtoon, yleisten tilojen valaistukseen kuin jäähdytykseenkin. Nämä epäsuorat kustannukset tulevat lopulta kiinteistön käyttäjien maksettavaksi joko hoitokuluina tai osana vuokraa. Tilojen käyttäjä voi vaikuttaa epäsuoriin kustannuksiin esimerkiksi säätämällä lämmityksen oikealle tasolle, käyttämällä vettä säästeliäästi ja ilmoittamalla mahdollista vuotavista vesikalusteista tai tilojen turhan korkeista lämpötiloista. Tämä voi laskea epäsuoria kuluja pidemmällä aikavälillä.

 

Näillä keinoilla parannat energiatehokkuutta

Nimeä vastuuhenkilö. Kun ympäristöasioihin tutustuminen ja niiden jatkuva seuranta kuuluvat jonkun asiasta kiinnostuneen toimenkuvaan, ne eivät jää turhaan odottelemaan sopivaa hetkeä.

Seuraa kulutusta. Selvitä, paljonko energiaa todella kuluu – ja kuluuko sitä enemmän kuin on järkevää. Valitse seurantatekijät, joita tarkastellaan tasaisin väliajoin. Jotta energiankäyttöä voitaisiin tehostaa, niin ensin olisi syytä tunnistaa myös se, että miten esimerkiksi tilojen sähkön kokonaiskulutus jakautuu valaistuksen ja eri toimistolaitteiden kesken.  Selvitä kokonaiskulutuksen lisäksi myös sähkön ominaiskulutus (kWh/m2), jolloin vertailu esimerkiksi vastaavanlaisten toimistotilojen välillä on helpompaa.

Säädä valaistus sopivaksi. Valaistus haukkaa ison osuuden monen toimistotilan energiankulutuksesta. Oletko tarkistanut, ovatko lamput vaihdettavissa energiatehokkaampiin? Eiväthän valot pala turhaan?

Jos tilan valaistusta ohjataan aikaohjelman mukaan, on hyvä tarkistaa, että asetukset vastaavat tilan käyttöä. Monen ollessa etätöissä valoja ei välttämättä tarvita pitkälle iltaan. Voit myös selvittää, voisiko vuokranantajan kanssa neuvotella energiatehokkaamman ratkaisun tai valaistuksenohjauksen asentamisesta.

Tuo toimisto ja laitteet digiaikaan. Laitehankintoja tehtäessä energiamerkinnät ohjaavat valitsemaan vähemmän kuluttavia vaihtoehtoja. Kannettavat tietokoneet ovat energiapihejä ja kulkevat joustavasti mukana myös etätöihin. Aina parempi, jos työt tehdään pääosin ruudulla paperin sijaan.

Vihreä sähkö. Jos tilan käyttäjällä on suora sopimus energiayhtiön kanssa, hänellä on mahdollisuus kilpailuttaa sähkön hinta ja hankkia vähemmän päästöjä aiheuttavaa energiaa. Tällä ei ole vaikutusta energiankulutukseen, mutta sillä voidaan vaikuttaa kustannuksiin ja energian tuotannosta syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin.

Opasta ja tee vioista ilmoittaminen helpoksi. Ympäristöystävällisesti on helppo toimia, kun oikeat toimintatavat ovat selvillä. Opasta henkilöstö esimerkiksi jätteiden lajitteluun sekä valojen sammuttamiseen silloin, kun niitä ei tarvita. Varmista, etteivät laitteet ole turhaan valmiustilassa, vaan että ne sammuvat tai sammutetaan energian säästämiseksi.

Entä onhan kaikille selvää, minne liian korkeasta lämpötilasta tai vuotavasta vesikalusteesta ilmoitetaan? Turha kulutus ja kustannukset saadaan kuriin, kun ilmoitus tehdään saman tien eivätkä viat pääse pitkittymään.

Ota ympäristöystävällisyys osaksi toimintakulttuuria. Erilaiset kampanjat ja energiansäästöviikot herättelevät ajattelemaan asioita, joille ei kenties aiemmin ole huomannut antaa huomiotaan. Työpaikan ympäristövastuullisuuden voi ottaa haltuun myös liittymällä WWF:n Green Office -järjestelmään, joka tarjoaa työkaluja ja ohjaa oikeaan suuntaan.