Miten tehostaa kiinteistöjen energiankäyttöä?

Energiatehokkuus on tärkeä kilpailu- ja brändimielikuvatekijä

Monissa kiinteistöissä energiankäytön seurannan ja tehostamisen eteen on tehty suunnitelmallisesti töitä jo pitkään. Osa taas ottaa vasta ensiaskeleitaan energiatehokkuuden edistämisessä. Energiankäytön tehostaminen ja vastuullisuus ovat yrityksille kustannussäästöjen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi myös merkittävä brändimielikuvakysymys. Ympäristöasiat korostuvat tänä päivänä yhä enemmän keskusteluissa, mediassa ja sijoittajien vastuullisuusvaatimuksina.

Suomessa kiinteistöjen energiatehokkuutta viedään eteenpäin niin vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen kuin lainsäädännön asettamien vaatimusten avulla.  Edelläkävijyys energia- ja ympäristöasioissa tarjoaa hyvän kilpailuvaltin kiinteistön omistajille. Kukapa ei haluaisi, että oma kiinteistö toimii 10 % energiatehokkaammin kuin vastaavanlainen naapurikiinteistö.

Markkinoilla toimii paljon yrityksiä, jotka tarjoavat ratkaisuja energian- ja vedenkäytön tehostamiseen. Mistä kiinteistön omistaja tietää, mitkä ovat toimivimmat ja tehokkaimmat ratkaisut.  Ja kannattaako toimenpiteitä lähteä toteuttamaan, jos markkinoille tulee parin vuoden päästä vielä tehokkaampia ratkaisuja. Kannattaa kuitenkin muistaa, että mitä kauemmin odotetaan, niin sitä enemmän menetetään myös säästöjä.

Kiinteistön omistajilla voi olla hyvinkin erilaiset kiinteistöstrategiat, jotka on huomioitava toimenpiteitä suunniteltaessa. Toisille voi olla tärkeää, että investoinnit maksavat itsensä takaisin jo parissa vuodessa.

[retta_row_emphasis]

Parhaimmillaan säästötoimenpiteet näkyvät kiinteistön käyttäjille esimerkiksi tasaisimpina asumisolosuhteina.

[/retta_row_emphasis]

Energiankäytön tehostaminen ei saa myöskään tarkoittaa asumisolosuhteista tinkimistä. Parhaimmillaan säästötoimenpiteet näkyvät kiinteistön käyttäjille esimerkiksi tasaisimpina asumisolosuhteina. Toimivimmillaan energiankäytön tehostaminen onkin omistajien ja kiinteistön käyttäjien yhteistyötä.

Energiajohtaminen avuksi

Kulutusten mittaaminen on oleellinen osa energiankäytön seurantaa. Mittaamisesta on kuitenkin hyötyä vasta sitten, kun tietoa osataan analysoida ja hyödyntää oikein. Kiinteistön kokonaiskulutukset eivät kerro kovin paljon, jos ei tiedetä, millä tasolla eri kulutusten pitäisi ylipäätään olla.  Tunnistamalla energiankäytön nykytilanne, voidaan havaita, ovatko kulutukset optimaalisella tasolla, mihin energiaa kuluu ja mistä löytyy säästöpotentiaalia.

Kiinteistön omistajalla ei tarvitse olla syvällistä energia-asioiden osaamista, vaan tässä voidaan hyödyntää energia-asiantuntijan toimesta tehtävää energiajohtamista. Se pitää sisällään muun muassa kulutusseurannan, kulutuspoikkeamiin puuttumisen ja kokonaisvaltaisen kiinteistöjen energiatehokkuuden eteenpäin viemisen.

Tehosta energiankäyttöä toimenpiteillä, jotka sopivat kiinteistöllesi parhaiten

Energiataloudellisesti kannattavat toimenpiteet voidaan tunnistaa esimerkiksi kiinteistössä tehtävän energiakatselmuksen avulla. Kiinteistökierroksella huomiota kiinnitetään investointiehdotusten lisäksi käyttöteknisiin toimenpiteisiin, kuten lämmityksen säätökäyrien ja sulanapitojen asetusarvoihin sekä ilmanvaihdon aikaohjelmiin. Useimmista kiinteistöstä löytyy jo tältä osin säästöä ilman, että olosuhteista tingittäisiin, eivätkä muutokset maksa mitään. Kun nykyinen energiankäyttö on optimoitu, kannattaa miettiä, miten energiankäyttöä voitaisiin tehostaa lisää investointien avulla.

Toimitilakiinteistöissä säästöpotentiaali kohdistuu investointien osalta useimmiten ilmanvaihtoon, lämmön talteenottoon, ohjauksiin ja valaistukseen.

[retta_row_emphasis]

Lämmityksen tehohuippujen pienentämisestä älykkään lämmönsäädön avulla on saatu hyviä tuloksia.

[/retta_row_emphasis]

Asuinkiinteistöissä säästöpotentiaalia löytyy yleensä veden- ja lämmönkulutuksista. Lämmityksen tehohuippujen pienentämisestä älykkään lämmönsäädön avulla on saatu hyviä tuloksia. Vedenkulutuksen osalta säästöä syntyy, kun asentaa hanoihin ja suihkuihin virtaamia pienentävät suuttimet ja suihkupäät. Vesivirtaamien pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet maksavat itsensä takaisin jopa alle parissa vuodessa.

Jos tarvitset apua energiaan liittyvissä kysymyksissä, autamme mielellämme! Tavoitteenamme on löytää energiaratkaisuja, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Kiinnostuitko aiheesta? Ota yhteyttä tai lue lisää Energia- ja ympäristöpalveluista

Blogin on kirjoittanut Mari Rajaniemi, joka on energiajohtamisen ammattilainen. Ennen Retta Managementia Mari on tehnyt tutkimusta mm. energiankäytön tehostamisen parissa. Ota yhteyttä Mariin!