Katsaus vuoden 2016 vuokramarkkinoihin: Uudisrakentaminen lisäsi tarjontaa ja loi laskupainetta vanhojen asuntojen vuokriin

Vilkas uudisrakentaminen lisäsi vuokra-asuntojen tarjontaa voimakkaasti vuonna 2016. Vuokrat jatkoivat viime vuonna tasaista nousuaan koko maan tasolla, mutta aluekohtaiset erot ovat kasvaneet eikä vuokra-asuntomarkkinasta ja sen hintakehityksestä voida enää puhua yhtenä suurena markkinana.

Retta Asuntovuokrauksen myyntijohtaja Sari Halkosalmen mukaan uudistuotanto vaikutti voimakkaasti vuokra-asuntojen tarjontaan vuonna 2016. Ilmiön ennustetaan jatkuvan myös kuluvana vuonna.

”Vuokra-asuntojen tarjonta on lisääntynyt piristyneen uudisrakentamisen myötä. Uudisrakentamisen vuoksi tarjonta erityisesti pienissä vuokra-asunnoissa on lisääntynyt pääkaupunkiseudulla. Kaksioissa alkaa olla lähes ylitarjontaa”, Halkosalmi kertoo.

Uudistuotantoa on rakennettu Helsingissä esimerkiksi Kuninkaantammeen, Vantaalla Tikkurilaan, Leinelään ja Kivistöön sekä Espoossa Tapiolaan, Niittykumpuun ja Matinkylään.

”Myös yksityishenkilöiden asuntosijoittamisen suosion jatkuminen sekä vahvasti lisääntyneet suursijoittajien investoinnit ja asuntorahastojen kasvava määrä ovat lisänneet vuokra-asuntotarjontaa ja luoneet kilpailua vuokralaisista”, Retta Asuntovuokrauksen johtaja Jussi Lindholm kertoo.

Vuokrat nousivat vuonna 2016 koko maassa keskimäärin 2,6 %

Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 2,6 prosenttia vuonna 2016. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kohosivat 3,4 prosenttia ja muualla maassa 2,0 prosenttia.

Keskineliövuokra vapaarahoitteisessa asunnossa oli Suomessa keskimäärin 13,65 euroa neliöltä. Tilastokeskuksen mukaan pääkaupunkiseudulla keskineliövuokra vapaarahoitteisessa asunnossa oli 18,08 euroa neliöltä ja muualla maassa 11,50 euroa neliöltä.

Helsingissä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat 3,3 %. Espoossa vuokrat kohosivat 3,9 % ja Vantaalla 3,2 %. Muissa suurissa kaupungeissa vuokrat nousivat Tampereella 2,3 %, Jyväskylässä 1,9 % ja Lahdessa 2,4 %. Turussa vuokrat nousivat 2,2 %, Oulussa 1,8 % ja Kuopiossa 2,4 %. (Lähde: Tilastokeskus)

Lisääntynyt tarjonta luo painetta laskea vuokrahintoja

Tarjonnan lisääntyminen on Sari Halkosalmen mukaan laskenut vuokria vanhoissa asunnoissa pääkaupunkiseudulla. Uudiskohteisiinkin sijoittaneet yksityiset vuokranantajat ovat paikoin joutuneet alentamaan vuokrapyyntöjä, erityisesti kaksioissa.

 ”Yksityisen vuokranantajan on hyvä olla ajan tasalla markkinoista ja tarjonnan lisääntymisestä; automaattisesti ei voida enää olettaa, että vuokrat olisivat kaikilla alueilla jatkuvasti nousussa”, Halkosalmi sanoo.

Myös Lindholmin mukaan aluekohtaiset erot ovat kasvaneet eikä vuokra-asuntomarkkinasta ja sen hintakehityksestä voida puhua yhtenä suurena markkinana.

”Yhden hengen kotitalouksien lisääntyminen saa aikaan vuokrien nousua erityisesti pienissä asunnoissa varsinkin pääkaupunkiseudulla, suuremmissa yliopistokaupungeissa sekä muuttovoittoisissa kehyskunnissa. Hintatason nousu on kohdistunut voimakkaimmin suosittuihin alueisiin, joissa on hyvät palvelut ja kulkuyhteydet”, Lindholm kertoo.

”Kuluttajat ovat kuitenkin hyvin hintatietoisia ja vuokratason vertailu on helppoa, mikä osaltaan sulkee liian korkeasti hinnoitellut asunnot kilpailevassa tarjonnassa harkinnan ulkopuolelle”, Lindholm toteaa.

Kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille riittää kysyntää

Taloustilanteella on oma vaikutuksensa omistus- ja vuokra-asuntomarkkinaan. Halkosalmen mukaan vuokra-asuntoa hakevien määrä erityisesti kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on lisääntynyt, mutta toisaalta maksukykyisten vuokrahakijoiden määrä laskenut.

”Vuonna 2016 oli nähtävissä muutoksia vuokrahakijoiden maksukyvyssä, ja esimerkiksi luottotietomerkinnät ovat edelleen lisääntyneet. Kohtuuhintaisista asunnoista on jatkossa pulaa, jos vuokrahakijoiden maksukyky heikkenee. Sitoutuminen vuoden vuokrasopimukseen on yhä useammalle vuokrahakijalle este työ- ja taloudellisen tilanteen epävarmuudesta johtuen”, Halkosalmi kertoo.

Vuokrahakijoiden vaatimukset lisääntyneet

Halkosalmen mukaan vuokralaisten vaatimustaso on noussut, mikä johtuu osittain tarjonnan lisääntymisestä. Usein uudisasunnot vastaavat vanhoja kohteita paremmin vuokralaisten laatuvaatimuksiin. Vuokra-asuntotarjonnan lisääntymisen vuoksi vuokrausajat ovat pidentyneet.

”Vuokrahakijat käyvät useilla näytöillä ja vertailevat tarjontaa pitkään ennen päätöksen tekemistä. Asunnon esteettiset ominaisuudet, kuten lattiamateriaalit ja laattojen tai keittiön kaappien värit ovat viime aikoina vaikuttaneet paljon vuokrahakijoiden päätöksiin”, Halkosalmi sanoo.

Vuosi 2017 on sekä Lindholmin että Halkosalmen mukaan lähtenyt käyntiin pirteästi vuokramarkkinoilla. Molemmat ennustavat vuokra-asuntotarjonnan lisääntyvän edelleen kuluvana vuonna.

”Viime vuoden tapaan myös vanhempien sijoituskohteiden omistusjärjestelyitä tullaan oletettavasti näkemään, kun sijoittajat myyvät osia asuntosalkuistaan toisille sijoittajille sekä mahdollisia uusia toimijoita saadaan markkinoille mukaan. Volyymien suuruuksia on kuitenkin vaikea ennakoida. Viime vuosi oli vuokra-asuntomarkkinoilla ennätyksellinen monessakin suhteessa”, Lindholm toteaa.

Lisätietoja:
Jussi Lindholm, johtaja, Retta Asuntovuokraus
jussi.lindholm@retta.fi
puh. 0400 612 326

Sari Halkosalmi, myyntijohtaja, Retta Asuntovuokraus pääkaupunkiseutu yksityisomistajien vuokra-asunnot
sari.halkosalmi@retta.fi
puh. 0400 243 465

Haluatko laittaa asuntosi vuokralle? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!