Hyvä henkilöstökokemus syntyy luottamuksesta, mahdollisuuksista ja kiinnostuneesta kuuntelemisesta

Hyvää henkilöstökokemusta on vaikea laittaa paperille numeroiksi, sillä se on monen pienen tekijän summa. Yksi hyvän henkilöstökokemuksen konkreettisista tunnusmerkeistä on, että töihin on mukava tulla. Satsaus henkilöstökokemukseen on myös satsaus yrityksen taloudelliseen hyvinvointiin.

Retta Managementin kaltaisessa asiantuntijayrityksessä henkilöstöjohtaminen ja henkilöstökokemus korostuvat. Emme omista laitteita, koneita tai kiinteistöjä, vaan työskentelemme asiakas- ja työsopimusten kanssa. Ilman henkilöstöä ei siis ole liiketoimintaa.

Usein yritystoiminnassa keskitytään asiakaskokemukseen ja sen parantamiseen. Me tiedämme, että hyvän asiakaskokemuksen takana on hyvä henkilöstökokemus. Jos henkilöstöstä ei pidetä huolta, se heijastuu asiakasrajapintaan ja myös taloudelliset tavoitteet laahaavat, kun työteho kärsii ja sairauspoissaolot lisääntyvät. Hyvä uutinen on, että hyvinvointi näkyy yhtä lailla ulospäin ja tuo positiivisia asiakaskokemuksia, kasvua ja houkuttelee taloon lisää osaavia työntekijöitä.

Henkilöstön hyvinvointiin ja intoon tehdä työtään kannattaa panostaa myös siksi, että loistavasta työpaikasta ei helposti lähdetä pois. Vaihtuvuus syö nopeasti työn tehoa ja laatua, ja tiimiläisille se on myös raskasta. Kun työntekijät pysyvät talossa, voidaan yhdessä kehittyä jatkuvasti, ja siitä seuraa myös taloudellisia onnistumisia.

[retta_row_emphasis]

Asiantuntijatyö on toisinaan yksinäistä. Työyhteisön ja kollegoiden vertaistuki on äärimmäisen tärkeää.

[/retta_row_emphasis]

Retta Management tukee kokeilua ja kehittymistä
Terveessä työyhteisössä vallitsee luottamuksen ilmapiiri, jossa ymmärretään se, että joskus tekevälle sattuu. Virheiden pelkääminen lamauttaa, ja siksi työntekijän on voitava luottaa siihen, että esimies on alaisensa tukena eikä ryhdy etsimään syyllisiä. On koko yrityksen etu, että töissä uskalletaan kokeilla ja tuoda esiin uusia ajatuksia. Vähintään yhtä tärkeää on juhlia onnistumisia ja kiittää ja kehua hyvistä suorituksista. 

Luottamuksen luomiseen ei ole pikakeinoja, vaan esimiehen on oltava aidosti työntekijöitään varten. Pyrin itse purkamaan turhia hierarkioita ja tähtään siihen, että töitä tehdään tiiminä yhteisen päämäärän eteen. Toisaalta eri ihmiset arvostavat erilaisia johtamistapoja, ja siksi haluan tutustua työntekijöihini huolella. Hyvään henkilöstökokemukseen sisältyy se, että esimies tuntee porukkansa ja tietää, mitä he haluavat ja tarvitsevat.

Muutosohjelmassa kuunnellaan työntekijää herkällä korvalla
Retta Management haluaa olla alansa edelläkävijä, ja sen eteen on tehtävä töitä. Tällä hetkellä kolmasosa henkilöstöstä on aktiivisesti mukana muutosohjelmassa, jolla teemme työskentelystä sujuvampaa koko organisaatiossa. On ollut hienoa nähdä, millaisia ideoita ja intoa kehittämiseen henkilöstöstä nousee.

Henkilöstökokemuksen alueella kehitämme muun muassa työhyvinvointia, perehdytystä, koulutustarjontaa, palkitsemista sekä urapolkujen syntymistä. Esimiestyöhön olemme luoneet käsikirjan, joka tuo hyvät johtamiskäytännöt vielä tiiviimmin osaksi esimiesten arkea. Tiedämme, että esimiestyöllä on suuri merkitys koko henkilöstön tyytyväisyydelle ja siksi haluamme panostaa hyvään esimiestyöhön entistä enemmän.
Yksi konkreettinen tapa osoittaa arvostusta henkilöstölle on varmistaa, että he voivat kehittää osaamistaan ja luoda koulutus- ja urapolkuja talon sisällä. Kaikille omin suunta ei ole välttämättä ylöspäin, joten myös sivuttainen liikkuminen ja työn sovittaminen elämäntilanteeseen on tehtävä mahdollisiksi. Rakennamme tällä hetkellä Retta-akatemiaa, jonka koulutuspaketit tukevat uusiin tehtäviin siirtymisessä ja oman ammatillisen osaamisen kehittämistä. 

Haluamme tehdä oikeita asioita oikealla tavalla, ja siksi palautetta suunnitelmista on kysytty projektin jokaisessa vaiheessa. Lähtötilanne kartoitettiin kyselyin ja haastatteluin, ja henkilöstö on saanut kommentoida kaikkia toimenpiteitä. Vaikutuksia tullaan seuraamaan pulssimittarilla – jos pulssi ei liikahda, on meillä korjattavaa. Olemme tulevaisuudessa vieläkin enemmän tuntosarvet pystyssä aistimassa, miten henkilöstömme voi. 

Heidi Joutsenkunnas vastaa Retta Managementin kiinteistöjohtamispalveluista vuokra-asuntopuolella. Henkilöstökokemus on Heidille sydämen asia. Hän uskoo, että hyvinvoivat ihmiset ovat liiketoiminnan lähtökohta.